Medàgghia d’òre

Medaglia d’oro

A cce ssèrve sta medàgghia d’òre
Acquànne u fìgghie mì u u-àgghie perdùte
Sènza petèuue strènge sop’o core,
             (petèuue = poterlo)
Sènza vedèuue manghe iìnd’o tavùte?       (tavùte = bara)
Cresscève bbèlle! Chembòrm’a nnu fiòre
Iìnd’a na graste, chembòrme a Rezzìire,
    (Rezzìire = Corazziere)
Che le capìdde rìzze, tutte d’òre,
E iève u gardeddùzze du quartìire.
             (gardeddùzze = galletto)

Screvì na volda sole e le paròle
Le tèngh’angòre scrìtte iìnd’o cervìidde:
«Tatà, velèsse stà pe nn’òra sole
               (Tatà = Papà)
A ccasa noste, ddà, nnanz’o castìdde!»        (castìdde = castello)
La varche aspètte angòre o sole, o vìinde, (varche = barca)
Com’a nna zìte drèt’o u-acchengìidde,  (u-acchengìidde = piccola finestra)
E o mare ca la vase m-bbìitte: «Sìinde,
Nge dìsce, acquànne u-annùsce a Peppenìidde?»
 (Peppenìidde = Peppinello)

Quànda canzòne, mare, t’ha candàte,
La rèzze acquànne chiène nge venève,
E qquànda notte forte ha fadegàte
         (fadegàte = lavorato)
Acquànne bbiànghe la nettàte scève.
No u-aspettànne varca sfertenàte
Ca m’hann’annùtte la medàgghia d’òre
  (m’hann’annùtte = mi hanno portato)
Nzìim’a na carta scrìtte ca m’ha ddate
Affùnne na sferràte m-mènz’o core!
           (sferràte = coltellata)

Ce ccose stoggh’a ffà sop’a sta tèrre
Sènza nessciùne cchiù ca pènz’a mmè?
T’àgghia maldìsce sèmbe mbama uèrre!
     (maldìsce = maledire)
Morte, ce aspìitte? Puèrteme che ttè.

Peppino Santoro
(Libro: La falge tàgghie  a crute, Edizione Pensiero ed Arte, Bari, 1970)